Autodelen in Vroondaal

Vanuit een groep bewoners is het idee opgekomen om een autodeel project op te zetten in Vroondaal. Uiteraard zijn wij als bewonersvereniging altijd blij met dergelijke initiatieven die eraan bijdragen dat onze buurt een prettige en gezellige plek is om te wonen. In de bijlage bij dit bericht zit een folder met meer informatie over …